60-518 POZNAŃ
ul. Kraszewskiego 12
tel. +48 061 843 42 73
tel. kom. 0601 785 609
email: biuro@weistock.poznan.pl
     

Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus


Grupowe ubezpieczenie ochronne, którego celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Jest to wyjątkowo elastyczne ubezpieczenie i dzięki swej konstrukcji, zgodnie z wyborem ubezpieczającego może obejmować od jednego do kilkunastu ryzyk związanych z życiem i zdrowiem ubezpieczonego i współubezpieczonych.

Jakie korzyści otrzymujesz?
Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego (naturalną lub wskutek nieszczęśliwego wypadku) i na życzenie ubezpieczającego, może obejmować tylko ten rodzaj ryzyka.

* Możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego poprzez zawarcia ubezpieczeń dodatkowych:
1. na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej:
- nieszczęśliwym wypadkiem
- zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
- wypadkiem komunikacyjnym
- wypadkiem przy pracy
2. na wypadek śmierci członków rodziny:
- małżonka
- małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku
- dziecka
- rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego
3. na wypadek urodzenia się dziecka ubezpieczonemu/urodzenia martwego dziecka,
4. na wypadek osierocenia dziecka przez ubezpieczonego,
5. na wypadek kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego wymagających:

- operacji chirurgicznej
- leczenia szpitalnego lub leczenia szpitalnego Plus
- leczenia specjalistycznego
- zagranicznej konsultacji medycznej (możliwość objęcia ubezpieczeniem również członków rodziny)
- opieki medycznej – świadczenie usług medycznych realizowanych za pośrednictwem prywatnych placówek medycznych (możliwość objęcia ubezpieczeniem również członków rodziny)
- doraźnej ochrony medycznej.
6. na wypadek kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego spowodowanych:
- niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji
- trwałym uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem,
- trwałym uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym,
- poważnym uszkodzeniem ciała
- złamaniem kości
- trwałym inwalidztwem spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem
- ciężką chorobą
* Zawarcie ubezpieczenia bez względu na stan zdrowia ubezpieczonego.
* Poszerzenie zakresu ubezpieczenia bez badań medycznych.
* Możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia optymalnie zaspokajającego potrzeby ubezpieczonych.
* Możliwość negocjowania warunków ubezpieczenia w zakresie wysokości świadczeń.
* Ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godz. na dobę na całym świecie.
* Możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia (bez badań medycznych).
* Możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia.
* Niska wysokość składki.
* Sprawna obsługa.
* Świadczenia wolne od podatku dochodowego i spadkowego.
* Minimum formalności przy zawieraniu ubezpieczenia.

  pliki do pobrania
    Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus


weistock


Ubezpieczenia majątkowe podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych

weistock


Ubezpieczenia grupowe na życie

weistock


Ubezpieczenia indywidualne na życie

weistock


Indywidualne konta emerytalne

weistock


Produkty inwestycyjne

weistock


Ubezpieczenia zdrowotne

weistock


OFE PZU Złota Jesień

weistock
 
60-518 POZNAŃ, ul. Kraszewskiego 12, tel. +48 061 843 42 73, tel. kom. 0601 785 609, email: biuro@weistock.poznan.pl